Çocuk işçiliği politikası

ANNDA şirketimizde hiçbir operasyonumuzda ve üretim tesisimizde çocuk işçi çalıştırmamaktadır.

Çocukların sömürülmesi, fiziksel cezalandırma veya taciz gibi kabul edilemez işçi muamelesine müsamaha göstermeyiz.

Şirket, çalışanların haklarına saygı duyar.

Tedarikçilerimizden ve iş yaptığımız kişilerden aynı standartları korumalarını bekleriz.